ส่งข้อความ
ROSCHEN GROUP
อีเมล roschen@roschen.com โทร: 86-137-64195009

บ้าน

>

ผลิตภัณฑ์ >

drill pipes Online Manufacturer

drill pipes (546) Online Manufacturer

คุณภาพ การตี Remet Metzke เธรด 3 1/2 "4" เจาะท่อ โรงงาน

การตี Remet Metzke เธรด 3 1/2 "4" เจาะท่อ

คุณภาพ Remet Metzke Thread RC Hammer 3M Composite Drill Pipe โรงงาน

Remet Metzke Thread RC Hammer 3M Composite Drill Pipe

1 2 3 4 5 6 7 8