ส่งข้อความ
ROSCHEN GROUP
อีเมล roschen@roschen.com โทร: 86-137-64195009

บ้าน

>

ผลิตภัณฑ์ >

tricone rock roller bit Online Manufacturer

tricone rock roller bit (197) Online Manufacturer

คุณภาพ Professional MT TCI Tricone Rock Bit Multi cone 38" Reamer for oilfield โรงงาน

Professional MT TCI Tricone Rock Bit Multi cone 38" Reamer for oilfield

คุณภาพ Tricone Roller bits 7 7/8 inch 8.1/2 inch for hard formation hole drilling usage โรงงาน

Tricone Roller bits 7 7/8 inch 8.1/2 inch for hard formation hole drilling usage

คุณภาพ ปิโตเลียมมิลฟัน 2 15/16 "Tricone Roller Bits โรงงาน

ปิโตเลียมมิลฟัน 2 15/16 "Tricone Roller Bits

1 2 3 4 5 6 7 8