ส่งข้อความ
ROSCHEN GROUP
อีเมล roschen@roschen.com โทร: 86-137-64195009

บ้าน

>

ผลิตภัณฑ์ >

drilling core barrel Online Manufacturer

drilling core barrel (331) Online Manufacturer

คุณภาพ Exploration Core Drilling Wireline Core Barrel BQ HQ NQ PQ with Longer Life โรงงาน

Exploration Core Drilling Wireline Core Barrel BQ HQ NQ PQ with Longer Life

คุณภาพ Boart Longyear HQ NQ PQ 5 ft / 10 ft Length Wireline drilling Core Barrel โรงงาน

Boart Longyear HQ NQ PQ 5 ft / 10 ft Length Wireline drilling Core Barrel

คุณภาพ Diamond Drilling Coring Barrel โรงงาน

Diamond Drilling Coring Barrel

คุณภาพ High performance 3.0M 8C Drilling Core Barrel for Well Exploration Core Drilling โรงงาน

High performance 3.0M 8C Drilling Core Barrel for Well Exploration Core Drilling

คุณภาพ Drilling Core Barrel Locking Coupling and Adapter Coupling Q Series โรงงาน

Drilling Core Barrel Locking Coupling and Adapter Coupling Q Series

คุณภาพ Geotechnical Drilling Equipment Core Barrel 5 feet /1.5 meters Length โรงงาน

Geotechnical Drilling Equipment Core Barrel 5 feet /1.5 meters Length

คุณภาพ High Performance Triple Tube Core Barrel For Geotechnical Purpose โรงงาน

High Performance Triple Tube Core Barrel For Geotechnical Purpose

คุณภาพ 3.0 meters Length Single Tube Core Barrel Drilling Tools 10 feet โรงงาน

3.0 meters Length Single Tube Core Barrel Drilling Tools 10 feet

1 2 3 4 5 6 7 8