ส่งข้อความ
ROSCHEN GROUP
อีเมล roschen@roschen.com โทร: 86-137-64195009

บ้าน

>

ผลิตภัณฑ์ >

tricone rock bit Online Manufacturer

tricone rock bit (270) Online Manufacturer

คุณภาพ Professional MT TCI Tricone Rock Bit Multi cone 38" Reamer for oilfield โรงงาน

Professional MT TCI Tricone Rock Bit Multi cone 38" Reamer for oilfield

คุณภาพ เจาะบ่อน้ำมัน API 17 1/2 "IADC637 tricone rock bits โรงงาน

เจาะบ่อน้ำมัน API 17 1/2 "IADC637 tricone rock bits

คุณภาพ 9 7/8 "Vertical Tricone Drill Bit, Rock Drill Bits For Water Well Drilling โรงงาน

9 7/8 "Vertical Tricone Drill Bit, Rock Drill Bits For Water Well Drilling

1 2 3 4 5 6 7 8