ส่งข้อความ
ROSCHEN GROUP
อีเมล roschen@roschen.com โทร: 86-137-64195009

บ้าน

>

ผลิตภัณฑ์ >

wireline core barrel Online Manufacturer

wireline core barrel (199) Online Manufacturer

คุณภาพ Wireline Core Barrel โรงงาน

Wireline Core Barrel

คุณภาพ Wireline Coring Barrel BQ NQ HQ PQ AQU BQU NQU HQU Ezy Lock overshot assembly โรงงาน

Wireline Coring Barrel BQ NQ HQ PQ AQU BQU NQU HQU Ezy Lock overshot assembly

คุณภาพ High Precision Wireline Core Barrel Male Rod Recovery Tap / Fishing Tools โรงงาน

High Precision Wireline Core Barrel Male Rod Recovery Tap / Fishing Tools

คุณภาพ Wireline Core Barrel Core Lifter Case Stop Ring BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 PQ PQ3 โรงงาน

Wireline Core Barrel Core Lifter Case Stop Ring BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 PQ PQ3

1 2 3 4 5 6 7 8